Thuế trực thu và thuế gián thu

10:45 16/07/2019

Căn cứ vào mục đích điều tiết của nhà nước, thuế phân thành 2 loại: thuế trực thu và thuế gián thu. Dù là nộp trực thu hay gián thu thì đều cần có trách nhiệm và yêu cầu nộp theo quy định.Dưới đây là tư vấn của một công ty kế toán thuế về một số yếu tố phân biệt thuế trực thu và thuế gián thu.

Thuế là khoản trích bằng tiền mặt nộp cho nhà nước khi doanh nghiệp có lãi và đủ các điều kiện để đóng thuế để nhằm phục vụ cho mục đích thực hiện các chức năng của nhà nước và góp phần xây dựng xã hội. Căn cứ vào mục đích điều tiết của nhà nước, thuế phân thành 2 loại: thuế trực thu và thuế gián thu. Dù là nộp trực thu hay gián thu thì đều cần có trách nhiệm và yêu cầu nộp theo quy định.Dưới đây là tư vấn của một công ty kế toán thuế về  một số yếu tố phân biệt thuế trực thu và thuế gián thu.

 

So sánh thuế trực thu và thuế gián thu

 

1. Khái niệm

Thuế trực thu:

  • Loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập tài sản của người nộp thuế, người nộp thuế và chịu thuế là một. Thuế đánh trực tiếp vào khoản thu nhập: tiền lương, lợi tức và cổ phần, tài sản cố định.

  • Đây là thuế mà Nhà nước thu trực tiếp vào phần hoạch toán thu nhập của các pháp nhân hoặc thể nhân.

  • Một số loại thuế thuộc thuế trực thu ở nước ta: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế chuyển quyền dùng đất, dùng đất nông nghiệp.

Thuế gián thu:

  • Loại thuế đánh vào việc tiêu thụ hàng hóa dịch vụ, được coi là 1 phần cấu thành nên giá cả hàng hóa, dịch vụ của công ty.

  • Mối quan hệ giữa người chịu thuế và Nhà nước thể hiện 1 cách gián tiếp, thuế gián thu sẽ được người tiêu dùng gánh và doanh nghiệp chỉ đóng vai trò làm bên thu hộ Nhà nước hay hiểu cách đơn giản là doanh nghiệp nộp thuế hộ cho người tiêu dùng. Một số loại thuế gián thu: Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu….

 

2. Độ tác động vào nền kinh tế

 

Thuế trực thu ít tác động vào giá cả thị trường thường được đánh giá kết quả kinh doanh, kết quả thu nhập của công ty sau 1 kỳ kinh doanh.

Thuế gián thu ảnh hưởng trực tiếp tới giá cả thị trường, thuế gián thu được cộng vào giá bán hàng hóa dịch vụ nên có tác động trực tiếp tới giá hàng hóa.

 

3. Khả năng quản lý thuế

 

Thuế trực thu: hiện ở Việt Nam đối với các thuế trực thu rất khó thu, do các công ty rất dễ trốn thuế, việc thanh toán bằng tiền mặt khiến cho các nhà quản lý thuế rất khó kiểm soát độ thực thế của người nộp thuế.

Thuế gián thu: dễ thu do được thể hiện trên giá bán hàng hóa, dịch vụ.

 

4. Ưu nhược điểm của 2 loại thuế

 

Thuế trực thu

  • Ưu điểm: đảm bảo công bằng giữa những người phải chịu thuế

  • Nhược điểm: khó thu hồi thuế khi các công ty tổ chức doanh nghiệp cố tình trốn thuế

Thuế gián thu:

  • Ưu điểm: dễ dàng cho cơ quan thuế trong việc tính thuế và quản lý thuế

  • Nhược điểm: ít đảm bảo tính công bằng giữa những người nộp thuế

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phục vụ nhanh chóng với giá cả hợp lý nhất.